Bantega
Nieuws/Activiteiten
Verenigingen
Buurtverenigingen
Fotoalbum
Links
Contact
Voorwaarden
Home
Admin

Nieuws

Ledenvergadering Oranjevereniging Bantega
08-01-2015 14:04:11 Oranje vereniging Site


UitnodigingHierbij nodigen wij U uit voor de algemene ledenvergadering vanOranjevereniging “Trouw aan Oranje” te Bantega,welke gehouden wordt op maandag 19 januari 2015 in Café it Alde Weinstjil,aanvangstijd 20.00 uur. U bent van harte welkom!Agenda
 1. Opening


 2. Mededelingen en ingekomen stukken


 3. Notulen ledenvergadering 2013


 4. Jaarverslag secretaris


 5. Jaarverslag penningmeester


 6. Verslag kascommissie


 7. Benoeming nieuwe kascommissie


 8. Bestuursverkiezing:                     Aftredend en herkiesbaar:                        Jolanda SchokkerAftredend en herkiesbaar:                        Hielke v/d ZeeAftredend en herkiesbaar:                        Pieter KootstraAftredend en niet herkiesbaar:             Annelies Franken Het bestuur wil Lieuwe Dijkstra voordragen als nieuw bestuurslid.Tegenkandidaten kunnen zich tot 4 uren voor aanvang van de vergadering melden bij de Voorzitter.(Het bestuur wil graag weer naar een oneven aantal bestuursleden. Leden die interesse hebben in een functie mogen zich aanmelden bij de voorzitter.)Pauze
 1. Bespreking feestelijkheden 2015
 • Koningsdag


 • Dorpsfeest 27 tot en met 31 mei 2015


 • Spokentocht
 1. Rondvraag


 2. SluitingGraag zien wij ook wat meer leden van de jongere generatie terug bij onze vergadering! Heb je een leuk idee? Kom naar de vergadering en laat je stem spreken.Indien u de jaarlijkse contributieafdracht van € 7.50 via automatische incasso heeft geregeld, dan zal dit in week 6 van uw rekening worden afgeschreven. In alle andere gevallen zal dit bedrag contant bij u worden afgerekend. 


Terug

S-link

Camera Bantega
Inloggen: gast/gast

26-10-2019
Spokentocht Bantega 2019

Kapsalon Jolanda


© Bantega.net 2015, alle rechten voorbehouden maandag 23 september 2019