Bantega
Nieuws/Activiteiten
Verenigingen
Buurtverenigingen
Fotoalbum
Links
Contact
Voorwaarden
Home
Admin

Nieuws

Bantega veel ouder dan gedacht.
04-07-2007 12:03:35 Plaatselijk Belang

Archeologisch onderzoek in Bantega heeft tot nieuwe inzichten geleid over het ontstaan van Zuid-Friesland. Het blijkt dat het zuiden van Friesland rond 5900 jaar voor Christus (voordat de veenvorming begon) veel bosrijker was dan gedacht. Hier in Bantega zijn ook resten gevonden van dennen- en eikenbomen uit de periode van 6300 - 6000 jaar voor Christus. Hebben wij nu open vlakten bij Bantega, vroeger blijkt het allemaal bos te zijn geweest. Dit heeft Hindrik de Jong, voorzitter van het Archeologysk Wurkferban van de Fryske Akademy op basis van voorlopige rapporten van onderzoeksinstituten van TNO Delft en de Universiteit van Groningen meegedeeld. Zij hebben de monsters onderzocht, die De Jong en vele anderen in de periode van juli 2003 tot september 2004 bij opgravingen in Bantega verzamelden, op de plek waar nu de nieuwbouw is. Doordat rond 5900 voor Christus het in onze contreien steeds warmer en natter werd (zoals vandaag de dag ook het geval is) steeg het grondwaterpeil. Bomen kregen hierdoor steeds minder houvast en gingen tijdens stormen tegen de vlakte. Zo ontstond hier bovenop een veenlaag.
Ook werden er in Bantega 19.000 stuks vuurstenen gevonden. Weliswaar niet uniek, maar wel erg veel. 1% hiervan is fijntjes bewerkt tot pijlpunt. Bantega was destijds een jachtkamp. Deze uitvalsplaatsen voor jagers bevonden zich meestal 10 tot 20 kilometer vanaf de basiskampen. Het basiskamp hier in de omgeving is helaas nog niet gevonden.
Een en ander werd verteld tijdens de presentatie van de DVD van de archeologische opgravingen in Bantega. De bedoeling van deze DVD is kinderen kennis te laten maken met het verleden met materiaal uit de eigen omgeving. Een en ander is gerealiseerd door Albert Richter van Informatiecentrum "Mar en Klif" uit Oudemirdum, samen met het videoliga Gaasterland, dat de opnames heeft gerealiseerd. Popke Popma uit Oosterzee verzorgde de regie en schreef het scenario. Deze film gaat een onderdeel vormen van een leskist over archeologie voor het basisonderwijs, die dit jaar gereed komt.
Bantegaaster acteurs in deze docusoap zijn Lisanne van Maldegem, Sjoukje Piek en Jorn Sikkes.
Donderdag 21 juni 2007 werd het eerste exemplaar van deze DVD uitgereikt aan wethouder J. Wesselius en Jouke Kroes van Plaatselijk Belang.
Mochten er mensen in Bantega geinteresseerd zijn in deze video, Plaatselijk Belang heeft een exemplaar in zijn bezit. Je kunt hem altijd even ophalen bij de secretaris (Jantsje van der Veen) en bekijken.
Terug


S-link

Camera Bantega
Inloggen: gast/gast

26-10-2019
Spokentocht Bantega 2019

Kapsalon Jolanda


© Bantega.net 2015, alle rechten voorbehouden maandag 23 september 2019