Bantega
Nieuws/Activiteiten
Verenigingen
Buurtverenigingen
Fotoalbum
Links
Contact
Voorwaarden
Home
Admin

Otterweg

Aan de Otterweg wonen ruim 100 inwoners van Bantega. De lengte van de weg is circa 2,5 kilometer en langs de gehele streek staan huizen en boerderijen.

Het zal ongeveer 100 jaar geleden zijn dat hier de eerste bewoners neerstreken. Het was vooral een nat en moeilijk toegankelijk gebied. Veel riet en water en deze eerste bewoners hielden zich dan ook voornamelijk bezig met de bewerking van de grond. Er is veel turf afgegraven en voor de afvoer van deze productie werd dan vooral gebruik gemaakt van de Otterwegvaart. Na deze periode kwam ook hier,zowel ten noorden als ten zuiden van de vaart,de landbouw op gang. Velen probeerden met een paar hectare grond een stuk brood te verdienen. Het spreekt voor zich dat dit in de eerste helft van de vorige eeuw niet altijd even gemakkelijk was. Naast de vele "boere spultjes" kwamen ook de kleine arbeiders woningen aan de Otterweg. Er staan nog enkele woningen welke uit die tijd stammen. Hopenlijk blijven ze in deze oorspronkelijke staat nog lang bestaan.

Diverse ruiverkaveling-projecten hebben ertoe bijgedragen dat de boerderijen groter zijn geworden. Waar vroeger een gemiddeld bedrijf 10 ha. was is dat nu tenminste 50 of zelfs meer. Een en ander heeft wel tot gevolg gehad dat er nog maar 8 a 9 boeren zijn overgebleven. Ook zijn er in de jaren '90 nog 3 nieuwe boerderijen gebouwd i.h.k.v. de ruilverkaveling EGV.

Het wonen aan de Otterweg is zeer plezierig. Dit niet in de laatste plaats vanwege de rust en ruimte die de omgeving te bieden heeft. Toch komt er redelijk veel verkeer over de weg die als sluiproute naar Lemmer veelvuldig wordt gebruikt.

Deze pagina zal t.z.t. worden aangevuld met wat gegevens over de huidige- en oudbewoners van de Otterweg. Ook zou het aardig zijn om een aantal foto's te plaatsen welke een goed beeld weergeven van deze prachtige streek.


S-link

Camera Bantega
Inloggen: gast/gast

26-10-2019
Spokentocht Bantega 2019

Kapsalon Jolanda


© Bantega.net 2015, alle rechten voorbehouden donderdag 17 oktober 2019