Leden
Bestuur
Gespeelde stukken
Jeugdtoneel
Archief
Fotoalbum
Nieuws
Agenda
Contact
Home

Hieronder vind je de lijst van stukken die we sinds de oprichting hebben gespeeld:

 

16 maart 1979 Frou en Faam  
7/8 februari 1980 Stoarm oer lyts Mankum  
12/13 maart 1981 Oooooh Prefester  
22 januari 1982 Albidil  
20/21 januari 1983 De Hite Hinnepôle  
6 juli 1983 Bernespul  
19/20 januari 1984 In keardel út ien stik  
12 augustus 1984 Breugeman te Hier  
17/18 augustus 1985 It sit yn 'e famylje  
23/24 januari 1986 De nije dokter  
20 augustus 1986 Reboelje op Rispingestate  
29/30 januari 1987 Serenade foar Beits  
24/25 maart 1988 De lutrine yn 'e swart  
27/28 januari 1989 De forfalsker  
19/20 januari 1990 Gouden dagen  
18/19 januari 1991 Skjin skip foar Foekje  
19 juni 1991 Een nuver spul  
24/25 januari 1992 Keamer te hier  
15/16 januari 1993 Mathilde Swart  
23 juni 1993 As sy ja seit!!  
21/22 januari 1994 Berend past op 'e slach  
22 juni 1994 It heft yn hannen  
3/4 februari 1995 Foar in frou op 'e rin  
zomer 1995 Boetyk "gefaarlike oergong"  
9/10 februari 1996 Blommen foar Berber  
19 juni 1996 Om it libben fan Lyfke  
14/15 februari 1997 Oan 'e kant fan 'e poel  
18 juni 1997 De magnetron  
6/7 maart 1998 De swalket út de states  
12/13 maart 1999 Gewoan te gek  
30 juni 1999 Tink om 'e buorlju  
11/12 mei 2000 Oan de ein fan de reinbôge  
30 juni 2000 Hoe riker, hoe briker  
11/12 mei 2001 La Plaza Hotel  
15/16 maart 2002 Ferhuzing en oare ûngemakken  
12 juni 2002 Kalde kak en Tatoeage  
14/15 maart 2003 Wit hwat en win hwat  
3/4/11 oktober 2003 Melotte yn 'e mist (jubileum)  
maart 2004 De Goatte  
16 juni 2004 Treast mei sûker en molke  
maart 2005 Rêst, frede en flinterman  
juni 2005 Komkommertiid  
maart 2006 Op bleate fuotten  
maart 2007 Famylje Bruinsma yn 'e bocht  
maart 2008 Ien Fleach Oer it Koekoeksnêst Fotoalbum Koekoek 1
oktober 2008 De Tsjelp (ienakter) Fotoalbum Tsjelp
maart 2009 Fûgels Fotoalbum Fûgels
juni 2009 It bêd fan a oan't sêd  
maart 2010 Wát in Teater!  Fotoalbum Teater
oktober 2010 Kofje of Tee (ienakter)

 

maart 2011 Heit wêze  Foto's Heit wêze
juni 2011 Hé mei ik myn frou werom  
maart 2012 Twa

Foto's van de voorstelling in Bantega, klik hierop.!

oktober 2012 Wat 'n Opskour! (ienakter)  
februari 2013 Dûbel op!  
februari 2014 Hite Bliksem  
februari 2015 Gedoch op snein  

 

© Bantega.net, alle rechten voorbehouden vrijdag 20 september 2019