Maandelijks archief februari 2020

doorG Schokker

Jeugd Toneel was weer geweldig!

De jongste jeugd speelt het toneelstuk “De Skat fan Ruchburd Roel” geschreven door Ad Schijve en vertaald naar het Fries door Sibbele en Geartsje Witteveen. Onder leiding van Blijke Oenema en Helina de Jong hebben de jongste spelers de afgelopen weken hard geoefend om een prachtig toneelstuk in elkaar te zetten. De spelers: Lammert, Dide, Hessel, Kirsten, Elvera, Eline B., Eline de H. en Froukje

klik op de film om deze te zien

De oudste jeugd: In het kader van het project “Challenge the local” hebben de oudste jeugd onder leiding van Wytze Feenstra zelf een stuk geschreven. Dit stuk werd in december vertoont aan internationaal publiek waarbij de voertaal Engels was. Op de uitvoeringsavond van het jeugdtoneel werd het stuk nogmaals gespeeld, nu in het Nederlands en Fries. De spelers: Elise, Tieme, Andries, Nomi, Famke en Amarens

klik op de film om deze te zien

De middelste jeugd: Impro groep Geen flauw idee speelde de Impro Show! Workshop en regie: IJtje Plantinga, Plantimproductie
In 10 lessen heeft deze groep de basis van het improvisatietheater geleerd. Spelen vanuit het niets. Deze avond speelden ze de Impro Show! Ze wisten niet wat voor scenes ze konden laten zien, het enige wat ze wel wisten waren de impro games ze gingen spelen. Maar hierbij hadden ze de hulp van het publiek nodig! Het publiek mocht suggesties roepen, bijvoorbeeld voor een locatie, relatie, probleem of dier. De spelers kiezen hier een suggestie uit en startten hun scene. Dit alles deden ze onder leiding van IJtje Plantinga. De spelers: Fenna, Lieke, Renate, Fardau, Rune, Jelline, Johan, Mirthe, Janneke.

klik op de film om deze te zien

Mocht u dit alles hebben gemist… het staat ook op film.
Dit is te vinden op YouTube, klik hier boven op de plaatjes.


doorHenny vd Bijl

Uitstel Maitiidskonsert Sjongersnocht

Helaas heeft Sjongersnocht moeten besluiten het Maitiidskonsert wat gepland stond voor 28 maart in SCC De Pomp uit te stellen tot een nader te bepalen datum. we houden ons hierbij aan het protocol van de GGD/RIVM. Maar we houden moed: van uitstel komt nog geen afstel!

doorHenny vd Bijl

Worstenactie Sjongersnocht

In de week vanaf 20 februari kunt u de leden van Sjongersnocht in Bantega en de omliggende dorpen aan de deur verwachten met de verkoop van knipworsten van Bruinsma. De opbrengst zal gebruikt worden voor bekostiging van het Maitiidskonsert wat gemengd koor Sjongersnocht op 28 maart in SCC De Pomp geeft (vrij entree) en voor nieuwe materialen.

doorHenny vd Bijl

optreden sjongersnocht

1 april in lemmer