Algemeen


Plaatselijk Belang Bantega is een vereniging van en voor inwoners uit Bantega. Wij behartigen de belangen van Bantega en haar inwoners nu en in de toekomst. Verbinden en Samenwerken zijn ons uitgangspunt. Wij vertegenwoordigen de inwoners van Bantega en zijn aanspreekpunt bij diverse (overheids)instanties zoals bijvoorbeeld gemeente, provincie en woningbouwverenigingen. Wij gaan namens en voor de bewoners in gesprek met deze instanties met als doel veranderingen of verbeteringen voor het dorp te realiseren. Wij willen ons dorp nu en in de toekomst aantrekkelijk voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers houden.
Ook wordt toerisme en recreatie, al hoe klein ook, in Bantega door ons gestimuleerd en verlenen wij waar mogelijk steun aan plaatselijke projecten en activiteiten. Daarnaast overleggen wij met organisaties die iets willen organiseren in het dorp. Leden van het bestuur van Plaatselijk Belang zijn zo veel mogelijk waar nodig aanwezig bij evenementen die in en voor het dorp zijn georganiseerd, maar ook daar waar het belang voor ons dorp aan de orde is.

Waar houden wij ons mee bezig?
Bijvoorbeeld:
* Wonen in het dorp (kan er nog gebouwd worden en zo ja, waar en hoe?);
* Activiteiten die het woongenot in het dorp bevorderen
* Overleg met andere verenigingen en zoveel mogelijk afstemmen op en van elkaars activiteiten en daar waar mogelijk samenwerken
* Aandacht besteden aan allen die op bijzondere wijze ons dorp vertegenwoordigen
* Overleg met andere Verenigingen van Plaatselijk Belang in de buurt om
samen te proberen voorzieningen te krijgen of houden
* Het uitwerken van de Dorpsvisie en de doelen en plannen die daarin
passen. Uiteraard staan wij open voor uw ideeën en opmerkingen!
Wilt u ons helpen? Word lid en/of help mee!
Wij kunnen dat uiteraard niet met ons vijf mans bestuur, maar als wij onze krachten bundelen, kunnen veel ideeën werkelijkheid worden. Bantega is een actief dorp met veel mensen, die veelal lid zijn Plaatselijk Belang. Ideaal zou zijn dat iedere bewoner of elk gezin lid is van Plaatselijk Belang. Ook zijn wij op zoek naar leden die actief willen bijdragen aan activiteiten van Plaatselijk Belang.

Nieuws:

• Wij zien dat de meeste verenigingen al een prachtige eigen website hebben. Wij zullen ons daarom beperken tot het aangeven van links naar de diverse verenigingen. We vragen alle clubs en verenigingen zoveel mogelijk hun geplande activiteiten door te geven voor de Algemene Dorpsagenda die we willen opzetten. Dat kan met een mailtje te sturen naar: redactie@bantega.net

• Wij hadden/hebben een prachtig , maar klein dorpsarchief en dat willen we graag voortzetten. Momenteel is dat nog niet mogelijk, maar met de komst van de Glasvezel zijn er veel meer mogelijkheden! Of dat alleen een website wordt of ook een Facebooksite is nog niet bekend. We hopen dat we dan ook weer een beroep mogen doen op Froukje Holtrop die dat steeds met veel zorg behandeld heeft.

• Voor december zal er weer een Kerstboom bij het JOP komen.
Er heeft zich een sponsor gemeld voor de boom van 2019 ,maar we houden ons aanbevolen voor een sponsor voor de boom van 2020

• Begin januari was er weer een Nieuwjaarsbijeenkomst, in samenwerking met SCC de Pomp. Heel Bantega Bakt was gezellig de vorige jaren en dat willen we voortzetten! Een kopje koffie met wat lekkers , door vrijwiligers gebakken, zo willen we het jaar samen gezellig beginnen.

• Over de geplande vernieuwing van het Rioolsysteem en een aantal pompen zal binnenkort een informatieavond gehouden worden door PBB en de gemeente. Het betreft een deel van de Middenweg in het dorp en een
deel van de Bandsloot Het werk zal waarschijnlijk in het voorjaar beginnen.
Uiteraard wordt er tijdig met u overlegd over de diverse aandachtspunten die erbij horen.

• Plaatselijk Belang is erg blij met de Groenstort die we nog hebben.
Gelukkig is er Age Kelderhuis, die zich heeft opgeworpen als hoeder van de
Groenstort! Fijn dat mensen met hart voor ons dorp zich voor vele dingen inzetten!

• De Winterwandeling was er weer in januari en we hopen dat ook dit
weer kan in 2021!. Er waren veel deelnemers gelukkig.
Met leuke activiteiten onderweg en goede verzorging van de innerlijke mens hopen we ook volgend jaar weer op veel deelnemers.

• Binnenkort krijgt u een formulier waarmee U eventueel opgave
kunt doen voor de Veiligheidsapp van de politie. Dat ging tot nu deels via de buurtapps, maar er komt nu een algemene voorziening waarmee we hopelijk Bantega ( nog) veiliger kunnen maken! Al enkele malen is gebleken dat de Buurtpreventie echt werkt.