Categorie archief Categorie algemeen

doorG Schokker

Laat je stem horen op Rabo Club Support.

Ook dit jaar heeft de Rabobank weer de geweldige actie: club support.
een groot aantal verenigingen zijn hier super blij mee. dankzij de Rabobank en uw stem kunnen de vereniging die mee doen, een groot sponsor bedrag binnen halen. Laat u stem niet verloren gaan en steun de ijsclub of toneel vereinging van Bantega. zoek termen zijn: iiskup of toneel vereniging Bantega. Klik op deze link  Rabobank / clubsupport.

doorG Schokker

Ledenvergadering Begrafenisvereniging

De Begrafenisvereniging vermeld dat de komende ledenvergadering wordt gehouden op maandag 19 oktober a.s. in de Pomp, om 20.00 uur. Er worden nog wel uitnodigingen verstuurd, maar dan kunt u alvast de datum noteren.

doorG Schokker

Drukke werkzaamheden in Bantega.

Beste dorpsgenoten,
Er zijn drukke werkzaamheden in Bantega, momenteel  op Middenweg Zuid. Voor vragen kunt u bellen met het gemeentekantoor   tel: 140514

Maar veel antwoorden kunt u al vinden op de volgende link:

www.defryskemarren.nl/middenweg

met groet, PBBantega

doorG Schokker

Extra drukte door Bantega

Al hebben we al aardig overlast van het bouwverkeer richting Middenweg-Zuid. Nu gaan ze in de week van 13 tot en met 18 juli asfalteringswerkzaamheden op het Krompad (bij de brug) te Echtenerbrug uitvoeren. En u raad het al, de omleiding gaat door Bantega. Het is nog niet geheel duidelijk waar deze omleiding nu precies langs gaat. Maar zo bent u even op de hoogte.

PBBantega

doorG Schokker

School in Bantega blijft langer dicht!

Nu bekend is dat de scholen in Nederland t/m de mei vakantie dicht blijven is dit in Bantega natuurlijk niet anders. Gelukkig hoor ik berichten, dat de juffen en meester van Bantega dit goed op pakken. Super dat jullie daar 100% voor in zetten. Mochten jullie hulp ergens in nodig zijn dan horen wij als inwoners van Bantega graag. Ik neem aan dat er genoeg mensen zijn die ergens in willen helpen. Stuur dan een mail naar redactie@bantega.net

doorG Schokker

Leden vergaderingen worden door corona uitgesteld!

Leden vergaderingen worden door corona uitgesteld!

De Ledenvergadering van Begrafenisvereniging ” De Laatste Eer” en de  Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Bantega
gaan tot nader bericht beide  niet door.

doorG Schokker

Corona Virus, legt het sociale leven in Bantega plat.

In verband met het corona virus is ook in Bantega alles dicht. Zo is de school, Scc de Pomp, het café dicht en de meeste (leden) vergaderingen gaan niet door, ook de Algemene Ledenvergadering PB Bantega is uitgesteld.

doorG Schokker

Sjongerssnocht, concert uitgesteld.

Helaas heeft Sjongersnocht moeten besluiten het Maitiidskonsert op 28 maart te annuleren. We houden ons hierbij aan het protocol van de GGD/RIVM. We hopen zo spoedig mogelijk met een nieuwe datum te komen.

doorG Schokker

Jeugd Toneel was weer geweldig!

De jongste jeugd speelt het toneelstuk “De Skat fan Ruchburd Roel” geschreven door Ad Schijve en vertaald naar het Fries door Sibbele en Geartsje Witteveen. Onder leiding van Blijke Oenema en Helina de Jong hebben de jongste spelers de afgelopen weken hard geoefend om een prachtig toneelstuk in elkaar te zetten. De spelers: Lammert, Dide, Hessel, Kirsten, Elvera, Eline B., Eline de H. en Froukje

klik op de film om deze te zien

De oudste jeugd: In het kader van het project “Challenge the local” hebben de oudste jeugd onder leiding van Wytze Feenstra zelf een stuk geschreven. Dit stuk werd in december vertoont aan internationaal publiek waarbij de voertaal Engels was. Op de uitvoeringsavond van het jeugdtoneel werd het stuk nogmaals gespeeld, nu in het Nederlands en Fries. De spelers: Elise, Tieme, Andries, Nomi, Famke en Amarens

klik op de film om deze te zien

De middelste jeugd: Impro groep Geen flauw idee speelde de Impro Show! Workshop en regie: IJtje Plantinga, Plantimproductie
In 10 lessen heeft deze groep de basis van het improvisatietheater geleerd. Spelen vanuit het niets. Deze avond speelden ze de Impro Show! Ze wisten niet wat voor scenes ze konden laten zien, het enige wat ze wel wisten waren de impro games ze gingen spelen. Maar hierbij hadden ze de hulp van het publiek nodig! Het publiek mocht suggesties roepen, bijvoorbeeld voor een locatie, relatie, probleem of dier. De spelers kiezen hier een suggestie uit en startten hun scene. Dit alles deden ze onder leiding van IJtje Plantinga. De spelers: Fenna, Lieke, Renate, Fardau, Rune, Jelline, Johan, Mirthe, Janneke.

klik op de film om deze te zien

Mocht u dit alles hebben gemist… het staat ook op film.
Dit is te vinden op YouTube, klik hier boven op de plaatjes.


doorHenny vd Bijl

Uitstel Maitiidskonsert Sjongersnocht

Helaas heeft Sjongersnocht moeten besluiten het Maitiidskonsert wat gepland stond voor 28 maart in SCC De Pomp uit te stellen tot een nader te bepalen datum. we houden ons hierbij aan het protocol van de GGD/RIVM. Maar we houden moed: van uitstel komt nog geen afstel!