Geschiedenis van Bantega

Geschiedenis van Bantega
Bantega ligt in een gebied dat in vroeger tijd enkel en alleen bestond uit enige door de zee gevormde zandhoogten en verder z’n aanblik vond in venen en moerassen. De eerste vaste bewoners op de hoogten in deze streek hielden zich bezig met het boerenbedrijf en turfmakerij voor eigen gebruik. Vanuit de kop van Overijssel kwam in de tweede helft van de 18e eeuw hier mensen naar toe om het gebied te vervenen. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat het gebied binnen de driehoek Lemmer, Echtenerbrug en Schoterzijl vrijwel totaal verveend is. Er ontstond een nieuw landschap. Zo hier en daar tussen het riet en de “sompen” een hutje en in de verte een boerderij en een eendenkooi. De wegen waren paadjes, ontstaan door de loop van mensen. Een brug was een plank over de sloot. Omstreeks 1859 werd dit gebied bedijkt. Het begin van een Echtenpolder ontstond.
 
Na de Tweede Wereldoorlog werd de buurtschap Echtenpolder omgedoopt tot het dorp Bantega. De naam is afgeleid van Bandt, dat jaren geleden is weggespoeld door de Zuiderzee. Daarnaast heeft het dorp ook een hele oude geschiedenis. Uit een archeologische vondst bleek dat in 8.000 – 4.000 voor Christus drie jagers een kampement hebben gehad op de plaats waar nu Bantega ligt.
Bantega is het minst oude dorp van Lemsterland en telt nu ongeveer 570 inwoners (1 januari 2004).