Klachten

Klachten en Suggesties. Wanneer u ziet dat er bv: een lantarenpaal niet brand, gat in het wegdek, tegels los zitten, of iets dergelijks wat van openbaar belang is in Bantega. Neem dan contact op met een van de bestuursleden van PPB of gebruik het contactformulier. Of bij dringende zaken bel de fryske marren.